Leukoplakia.

Leukoplakia błony śluzowej jamy ustnej (ang. oral leukoplakia, OL), czyli rogowacenie białe, według
definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), to „biała tarczka z niepewnym ryzykiem przemiany nowotworowej
przy wykluczeniu innych znanych chorób lub zaburzeń, które nie niosą ze sobą zwiększonego ryzyka rozwoju
nowotworów”.

W Clinica Dermatologica w Gdańsku zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem tej choroby.

dowiedz się więcej
 • Czym jest leukoplakia?

  Leukoplakia błony śluzowej jamy ustnej (ang. oral leukoplakia, OL), czyli rogowacenie białe, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), to „biała tarczka z niepewnym ryzykiem przemiany nowotworowej przy wykluczeniu innych znanych chorób lub zaburzeń, które nie

 • Objawy kliniczne leukoplakii jamy ustnej

  Istnieją dwa typy leukoplakii jamy ustnej, wyodrębnione na podstawie obrazu klinicznego zmian. Pierwszy typ to leukoplakia homogenna, cechująca się obecnością płaskich zmian, o jednolicie białym zabarwieniu. Typ drugi to leukoplakia niehomogenna, do której zalicza się

 • Ocena histopatologiczna leukoplakii jamy ustnej

  Celem badania histopatologicznego jest potwierdzenie lub wykluczenie dysplazji nabłonka jamy ustnej. Dysplazja jest definiowana jako stan przejściowy pomiędzy nadmiernym rozrostem tkanki, a nowotworem. Cechami charakterystycznymi są nieprawidłowości w wyglądzie komórek, zaburzenia budowy komórek, ich różnicowania

 • Przyczyny leukoplakii

  Jedną z głównych przyczyn powstawania leukoplakii jamy ustnej jest palenie tytoniu. Szacuje się, że wśród osób palących, leukoplakia jest sześciokrotnie częstsza, niż u osób wolnych od tego nałogu. Tytoń jest jednym z najpoważniejszych kancerogenów, oddziałujących

 • Rak kolczystokomórkowy jamy ustnej

  Liczba zachorowań na raka kolczystokomórkowego jamy ustnej (ang. oral squamous carcinoma, OSCC) w skali świata wynosi 300 000 przypadków w ciągu roku. Największa liczba nowych zgłoszeń jest notowana w Indiach oraz we Francji, gdzie według